Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.youtyuk.hu internetes honlapon (a továbbiakban: YouTyúk) elérhető szolgáltatások feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák. Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is. A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

I. Fogalmak:

I.1. Vásárló: Az a személy, aki igénybe veszi a YouTyúk szolgáltatásait.

I.2. Tyúkbérlés/tyúkbérleti díj: a tyúkbérleti díj a YouTyúk rendszerének működését biztosító, alkalmanként 1 hónapra, több hónapos rendelés esetén az adott mennyiségű hónapra fizetendő, a megrendelt tojás mennyiségével arányos összeg. Nem konkrét tyúkot bérel a vásárló.

I.3. Átvevőpont: Átvevőpontok azok a honlapunkon felsorolt helyszínek, amelyet a vásárló a megrendelés leadásakor kiválaszthat – és szükség esetén később módosíthat -, hogy ott átvegye a megrendelt és előre kifizetett tojásokat lehetőleg a kiszállítást követő 24 órában, de maximum 14 napon belül.

I.4. Gazda: az a személy, aki a tyúkokat tartja, és az általa tartott tyúkok tojásait a YouTyúk-kal kötött szerződés alapján az YouTyúk vállalkozás részére eljuttatja.

I.5. Elosztópont: az a köztes hely, ahova a tojások beérkeznek a végcélra történő szállítás előtt abból a célból, hogy megtörténjék a végcél szerinti elosztásuk, és kívánt esetben Ózonos kezelésük.

I.6. Regisztráció: A YouTyúk internetes oldal látogatói a regisztrációs adatlap kitöltése, az ÁSZF, valamint az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával regisztrálnak az oldalra.

I.7. ÁSZF: jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

II. Működési alapelvek:

A YouTyúk működésének alapelve, hogy összeköti a gazdát a vásárlóval és megoldja a kiszállítást. Ehhez szükséges az üzleti modell, melynek legfontosabb eleme a tyúkbérlés fogalma. Tojást vásárolni csak tyúkbérlés által lehetséges. Tyúkot bérelni minimum egy hónapra lehet. A tyúkbérlet két okból szükséges: egyrészt biztosíték a gazdának a vásárlásról, másrészt a tyúkbérleti díj fedezi a rendszer működtetésének költségeit. A YouTyúk vállalja, hogy a megfelelő háttér-infrastruktúra működtetésével eljuttatja a tojást a vásárlónak az általa kiválasztott gazdától az általa kiválasztott átvevőpontra. A szállítás átvevőpontokra történik, ahol a vásárlók átvehetik a megrendelt tojást.

A vásárló ún. tyúkbérlet útján tud tojást vásárolni, mely 2 darab tyúkra és 1 hónapra vetített meghatározott összegű díjnak a „bérleti” idővel és a „bérelt” tyúkok mennyiségével arányos megfizetését, valamin heti minimum 10 db tojás vásárlását jelenti.

A szállítás kéthetente történik, alkalmanként a 2 heti megrendelés kiszállításával, azaz az 1 havi megrendelést havonta 2 részletben szállítjuk.

A szolgáltatás árát a megrendeléskor kell kifizetni, online bankkártyás fizetéssel. A kifizetett szolgáltatásról a vásárló e-mail-ben kap számlát, az összeget kétfelé bontva: a tojás áráról a gazdától, a tyúkfoglalási díjról a YouTyúktól.

A YouTyúk a bankszámlájára érkező tojás-árat maradéktalanul, közvetlenül és haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül továbbítja a gazda részére. Ezen összegből semmiféle levonást nem eszközöl.

A szállításokat követően a vásárló e-mailben értesítést kap a leszállított tojásokról. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy lehetőleg a kiszállítást követő 24 órán belül vegye át a tojásokat, mert ennyi ideig vállal felelősséget a tojás minőségéért az átvevőpont. A 24 órát követően a tojások minőségéért sem a YouTyúk sem az átvevőpont nem vállal felelősséget. Az át nem vett tojásokat

az odaszállítást követő 14. nap után eltávolítjuk az átvevőpontról, az azokért kifizetett összeg nem igényelhető vissza.

A leadott és kifizetett megrendeléstől való elállásra nincs lehetőség. Erről a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben nyilatkoznak.

A tojások mérete egy dobozon belül is eltérhet, a tojások ára egységes, nem függ a tojások méretétől, ezzel kapcsolatban reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A tojások ellenértének bankkártyás fizetése utáni első szállítási nap tekintendő a megrendelt szolgáltatás határozott teljesítési időszakának első napjának, míg ezen időszak utolsó napja a megrendelésben rögzített utolsó szállítási alkalom. A befizetett összegről minden vevőnk számlát kap. A számla automata rendszer segítségével, az adójogszabályoknak megfelelően a határozott teljesítési időszak utolsó napjáig elkészül, melyről a vevőt emailben automatikusan tájékoztatjuk.

II.1. Regisztráció:

A felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat megadni. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó nem valós adatokat adott meg, úgy a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának azonnali korlátozására vagy törlésére.

A felhasználó a regisztráció elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a YouTyúk:
– a megadott e-mail címre hírlevelet, a megrendeléssel kapcsolatos e-maileket és ajánlatokat küldjön;
– a megadott telefonszámon, a YouTyúk munkatársai megkereshetik vásárlót üzleti ajánlatokkal.

II.2. Reklamáció:

A minőségi reklamációt – vagyis a tojás emberi fogyasztásra alkalmatlanságát – kivizsgáljuk és a fogyasztásra alkalmatlan tojások helyett térítésmentesen újakat szállítunk.

Reklamációhoz kérjük, őrizze meg a kifogásolt minőségű tojást. és problémáját haladéktalanul jelezze az alábbi e-mail címen: youtyuk@gmail.com.

Tájékoztatjuk, hogy a reklamációt kizárólag akkor fogadjuk el alaposnak, ha kétséget kizáróan az átvétel előtt vált fogyaszthatatlanná a tojás és a fogyaszthatatlanság a reklamáció oka. Ezek bizonyítása a vásárlót terheli, amennyiben az eset kivizsgálása során nem találunk hibát. Szubjektív okokat nem fogadunk el reklamáció okaként, mint a tojás sárgájának színe, a tojás mérete, formája. Tojásaink származását gazdáink nyilatkozata igazolja, melyet honlapunkon megtekinthetnek.

A tojások minőségéért a következő személyek közt oszlik meg a felelősség:

  1. A tyúktól az elosztópontig: A gazda felelőssége.
  2. Az elosztóponton való lerakodástól a felrakodásig: az elosztópont felelőssége
  3. Felrakodástólazátvevőpontonlerakásig:aszállítófelelőssége
  4. Lerakástól 24. óra: az átvevőpont felelőssége
  5. 24.óraután:Avásárlófelelőssége. Esetleges észrevételeit, panaszát kérjük, e-mailben jelezzen a youtyuk@gmail.com címen.

III. Adatvédelmi Nyilatkozat:

Vállalkozásunk a kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos, valamint a vásárlók, a termelők és beszállítók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelés célja, hogy vásárlónk nevére kiállítsuk a számlát, valamint hogy az érintetteket értesítsük arról, hogy feladott megrendelésük átvehető, vagy azt a megadott címre kiszállítjuk, illetve értesítsük őket a megrendelésükkel kapcsolatos további információkról, illetve újdonságainkról. E célra csak nevüket, e-mail címüket és lakcímüket, esetlegesen adószámukat és telefonszámukat – ez utóbbi kettő megadása nem kötelező – vesszük nyilvántartásba. Ezeket az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg a célhoz szükségesek. Az adatokhoz az érintettek bármikor hozzáférhetnek, ha hibásak, helyesbítésüket kérhetik, s bármikor igényelhetik törlésüket is. Az adatokat az érintetten kívül csak az a személy ismerheti meg, akit erre az érintettek felhatalmaznak.

A regisztráció során megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Az adatokat más vállalkozásnak vagy szervezeteknek csak akkor továbbítjuk, ha ahhoz az érintettek hozzájárulnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az adatokat statisztikai vagy tudományos és kutatási célra kívánják felhasználni.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot weboldalunkon közzétesszük.

Ha az érintett azt tapasztalja, hogy adatait törvényellenes módon kezelik, jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulhat.

Vállalkozásunk
Megnevezése: YOUTYÚK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8196 Litér, Patak utca 13.
Adószáma: 24303895-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-516268

Elérhetőségek
Telefonszáma: 20/775-22-68
E-mail címe: youtyuk@gmail.com
Internet címe: www.youtyuk.hu

IV. Az ÁSZF hatálya, ide vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF annak kihirdetését követő első naptári naptól kezdődően, határozatlan időre hatályos.

A jelen ÁSZF teljes terjedelemben a youtyuk.hu weboldalon elektronikusan hozzáférhető.

Veszprém, 2020. április 5.

Barion